dinsdag, 30 september 2008

Bornem (Branst) 30/9/8

Bornem foto_1210858756_3

Vroeger stond hier een mooie grot.  Van Kerckhove Felicien Pastoor Peetersstraat  13 Bornem 03/8894019 zal foto's opzenden en heeft een mooi Lourdesverhaal.

Lees meer...

23:03 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Brecht 30/9/8

Gasthuisstraat

Rustoord St.Maria - grot

Henxbroek bij nr 4

grotje

Eester

grotje

hk Kraaienhorst-Heihoefke

grotje

Kanaallaan-bij brug10

grot

http://www.kapelletjesinvlaanderen.be/html/brecht.html

Brecht 411_001

Info: Joanna Van Bladel

BRECHT~1

Betreft : Brecht : rustoord St-Maria - Gasthuisstraat.
 
Zijdelings de parking is deze lourdesgrot te vinden.
Vrij toegankelijk.
Het rustoord is gebouwd op de vroegere terreinen van het St.- Maria Godshuis.
De foto van de lourdesgrot in de alfabetische lijst onder Brecht betreft dus waarschijnlijk een vroeger exemplaar dat verdwenen en vervangen is.
 
gr
Bedo

 

11:47 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Lier (Speelplein Sint-Ursula - Lispersteenweg) 30/9/8

De “voormalige” grot op het Speelplein St Ursula aan de Lispersteenweg.

Deze grot werd vervangen door een nieuwer exemplaar (waarvan foto te vinden is onderaan.)
Ook deze grot werd later afgebroken evenals het eertijds zeer gekende speelplein.
 
gr Bedo.

Lees meer...

11:00 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Ravels (Weelde) * 30/9/8

Deze mooie Lourdesgrot staat links van huis nr. 86 in de Weeldestraat (De Brouwerij taverne-restaurant)

openbare grot

Lees meer...

10:34 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: openbare grot |  Facebook |

maandag, 29 september 2008

Mechelen (Sint-Janskerkhof) * 29/9/8

De grot aan de Sint-Janskerk

Mechelen SME001001098

Lees meer...

15:42 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: afgebroken |  Facebook |

Heist-op-den-Berg (Bergbos) 29/9/8

 

HOB Kapelberg

HOB kapelberg1

Helemaal verscholen tussen de bomen aan de achterzijde van het bergbos
staat het kapelletje van Onze Lieve Vrouw int hout van 1862.

http://www.bvba-astoria.be/Heist-op-den-Berg.htm

HODB 2 GAH001000045

De grot van Onze-Lieve-Vrouw Lourdes op de berghelling te Heist-op-den-Berg.
Beschrijving: Deze grot werd gezet door toedoen van Guillaume Leclercq, excentrieke miljonair uit Heist-op-den-Berg die nog vele andere Heistse bouwwerken op zijn palmares heeft.
De grot was geen lang leven beschoren. De Grotstraat herinnert nog aan het bestaan van deze grot.
Plaats: Heist-op-den-berg
Straat: GROTSTRAAT
Datering: rond 1899

http://www.beeldbankmechelen.be/

index.php?option=com_memorix&topid=

8&collection_id=4&data_id=45&photo_id=384

Wiekevorst, Klein Scherpenheuvel ?

15:35 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Putte (Peulis) 29/9/8

PUTTE 003000023

peulis Grot Peulis

PUTTE 2 003000033

Als dank voor de behouden terugkomst van alle Peulise soldaten werd op 08 augustus 1920 de Lourdesgrot te Peulis ingehuldigd door de toenmalige pastoor Wendelen. Elke woensdagavond in mei wordt er nog steeds een gebedsviering georganiseerd.
Het kleine meisje rechts aan de grot is Maria Van Camp (geboren op 16 september 1916), ze was de dochter van Alfons Van Camp en Josephina Van Winghe uit de Groenstraat. De foto werd genomen door haar aangetrouwde oom Henri Daelemans. Hij woonde te Brussel en was gehuwd met Melanie Van Camp. Hij heeft heel veel foto's van Peulis genomen. Zo ook die van de molen. Hij bezorgde menig Peulenaar een foto voor een paspoort.
Plaats: Putte - PEULIS
Straat: GROENSTRAAT; SLAMEUTERSTRAAT (Kapelleberg)
Datering: rond 1920
Vervaardiger: Henri Daelemans

http://www.beeldbankmechelen.be/index.php?option=

com_memorix&topid=8&collection_id=13&data_id=14&photo_id=11131

Mario Baeck secretaris
vzw Jozef van Rompay-Davidsfonds-Genootschap
Molenstraat 42c B-2861 0.-L.-V.-Waver 015/75.73.29

*

werner.vdveken@telenet.be

 

*

2006 omd 2

2006 omd 1

2006 omd 5 maria

bernadette beeld

2006 omd 4 bernadette

Beste,

Recent fotomateriaal over de grot te Peulis (bij het plaatsen van een nieuw Bernadettebeeld).


Ik kan u een informatiefolder bezorgen over de geschiedenis van de grot in Peulis. Dit kan ik digitaal doorsturen.
Ook van enkele kleinere Lourdesgrotten in onze gemeente kan ik nog foto's doormailen.

Kan u mij een mail sturen, dan stuur ik dit door.

Met vriendelijke groeten.

Robby Goovaerts
Cultuurbeleidscoördinator gemeente Putte

cultuurdienst@putte.be

 

Een beknopte geschiedenis.

Uitgave: Tarchief Peulis

Open monumentendag 2006

De huidige Lourdesgrot van Peulis heeft reeds een lange voorgeschiedenis.  In grote lijnen vinden we enkele scharniermomenten terug in deze geschiedenis, met name het lazerijhuisje, de stenen kapel, de strooien schuur, het boomkapelletje en tot slot de huidige Lourdesgrot.

 

De lazerij (melaatsenhuisje).

Onder de Spaanse bezetting van onze streken in de 16de en 17de eeuw teisterde de melaatsheid ook O.L.V.-Waver.  De mensen die er door besmet werden, moesten afgezonderd worden in een lazerijhuis ver van het dorp.  Daar stierven ze dan in de grootste ellende. Er zijn nog namen bekend van slachtoffers met de beschrijving van de ziekte en hun levenseinde. In 1571 werd Franciscus Bode besmet door vrouwen die leproos waren. Zijn hele lichaam was besmet zodat de wormen uit zijn hoofd kropen.  Dat verspreidde zo’n geweldige stank dat men hem met een kar naar de lazerij voerde en daar op miserabele wijze stierf.

Een andere vreselijk ziekte was de pest.  In 1577 stierf Johannes Verlijnt aan de pest en vele mensen vielen als slachtoffer van dysenterie of rode loop.  Rondtrekkende legers brachten deze ziekte mee.

Rond 1610 was de lazerij in Waver vervallen en richtte men een lazerijhuisje op dicht bij Peulis op de plaats waar nu de grot staat.  De muren werden gevlochten met takken en geplekt met leem, geplaatst tussen een houten gebinte.  Het dak dekte men met stro en enkele fruitbomen stonden er rond.

Toen de melaatsheid niet meer voorkwam verviel de lazerij met haar huisje stilaan.  Vrome handen  richtten er een stenen kapelletje op. Eertijds vermeden en geschuwd werd deze plaats een lieflijk Maria oord tussen groen en bomen.

Het verhaal van de melaatse Gilles  Leyns

In deze periode doet Gilles Leyns een beroep op zijn geboortedorp Waver. Hij woont sinds 1599 in Beringen en is er melaats geworden. In die tijd voorziet de wet dat het geboortedorp verplicht is een melaatse, of andere zieke, terug op te vangen en te onderhouden.

Waver is op dat moment zeer slecht bij kas. Ze paaien daarom de sukkelaar door een aalmoes van 10 gulden per jaar aan hem over te maken. Doch Gilles blijft aandringen en uiteindelijk is de gemeente genoodzaakt om voor hem een nieuwe lazerij te bouwen. Men gaat op zoek naar een locatie ergens op een uithoek van de gemeente en komt zo op de plaats waar nu de Lourdesgrot staat. Het is er afgelegen, van Peulis is er op dat moment immers nog geen sprake.

De grondvesten en de schouw van het huisje metst men in steen. Op de grondvesten komt een houten geraamte. Hiertussen worden de muren met takken gevlochten en daarna met leem beplakt. Het dak wordt gedekt met stro. Rondom het huisje plant men wat fruitbomen.

In mei 1614 is de lazerij eindelijk klaar en wordt Gilles met zijn familie overgebracht naar zijn nieuwe thuis. Onderweg worden in elk dorp de klokken geluid om de bevolking te waarschuwen. Men moet deuren en vensters sluiten en binnen blijven.

Wanneer Gilles overlijdt, weten we niet. Wel koopt men voor hem in september 1616 nog  “ … eenen hoet, een paer ondercousen ende een paer schoenen …”.

Zijn dochter overlijdt reeds 5 maanden na hun aankomst.


Voermanshoek noord.

Baron de Liedekerke, kolonel van een cavalerieregiment, woonde te Brussel en was eigenaar van de versterkte hoeve “ de Voermanshoeve” (nu huis Maltir in de Slameuterstraat).  Daarbij hoorden de gronden aan weerszijden van de Slameuterstraat tot aan de Groenstraat, de Noord – en Zuid voermanshoek genaamd.  De baron schonk 2 roeden (+/- 3 are) grond van de noord voermanshoek aan de pastoor van Waver.  Hij deed graag groot en sprak in gebrekkig Frans i.p.v. in het Vlaams. Hij bevestigde dan ook zijn schenking in een pompeuze brief in potsierlijk soldaten Frans.

« Nous baron de Liedekerke et de Wavre saint Marije vicomt de bailleule, Colonele d’un regiman de cavalerije au servis de sa Majesté.

Avons donné et fai présent a touiour, come Nous faisons par set a Nostre eglise, d’un tairainde deux verges, tous autours d’une chapelle de Nostre Dame, située sur le Voermasnjouck, ainci que pouvoir di planter des arbres et di couper dais aujourdhui seus qui cy sont et sela Nous avions le faisons, en consideration dune espese de diferent que Nous avions eux ainci que le sieur fransois cornille pasteur fr Nostre barnie de Wavre saint Marije qui par abus avai fai couper une arbre sur la plase de Nostre taire et seignorije et apres avoir esté condamné par son doijen a Maline, … »

We weten niet hoelang die plaats eigendom van de kerk van Waver gebleven is.  Deze omgeving  stond geruime tijd gekend als “Kapellenberg”.

 

Onder de Franse revolutie.

Vanaf 1796 zette het Franse beheer de vervolging tegen de godsdienst verder in.  De geestelijkheid moest zich onderwerpen en gehoorzamen aan de onfeilbaarheid en het wijs beleid van de revolutionairen. Zij moest o.a. een eed van haat tegen het koninkrijk afleggen en getrouwheid aan de nieuwe regering zweren.  De meeste priesters weigerden de eed af te leggen , zoals ook pastoor Van Keer uit Waver.

Vanaf 25 oktober 1797 moesten de onbeëdigde priesters onderduiken en de kerken werden gesloten. De pastoor bleef toch bij zijn parochianen, verkleed als knecht, boer of smid.

Op de plaats waar het stenen kapelletje stond waar zovele mensen bij het Maria beeld hulp en troost kwamen zoeken tegen de plagen van ziekte, hongersnood, oorlog en verwoesting, richtte men nu een strooien schuurtje op. Volgens de mondelinge overlevering zou de pastoor van Waver daar in ’t geheim ’s nachts de mis hebben opgedragen.

Het strooien schuurtje werd door de Franse soldaten vernield.  Later hebben vrome Maria vereerders er een klein kapelletje met een Maria beeldje opgehangen aan een boom. De naam “Kapellenberg” bleef behouden.


De grot.

Na de eerste wereldoorlog in 1920 liet pastoor Wendelen van Peulis er een Lourdesgrot oprichten uit dankbaarheid aan Onze Lieve Vrouw, omdat alle soldaten van Peulis veilig uit de oorlog konden terugkeren.

 

Lijst onzer soldaten

Corneel Aertgeerts                            Lodewijk Scheers

Alfons Cornelis                                  Denis Serneels

Frans De Laet                                   Frans Van Asbroeck

Alfons Dockx                                     Jules Van Asbroeck

Leopold Dockx                                  Alfons Van Bosstraeten

Ferdinand Frederickx                       Alfons Van Camp

Florent Goovaerts                             Frans Van Camp

Aloïs Hellemans                                 Edward Van Dessel

Constant Hellemans                          Alfons Van Loo

Alfons Hendrickx                               Denis Van Loo

Petrus Hendrickx                               Lodewijk Van Winghe

Jan Heremans                                    Philemon Verreth

Lodewijk Keuleers                             Victor Verreth

Emiel Lambrechts                              Alfons Vertommen

Aloïs Op de Beeck                              Frans Vertommen

Frans Op de Beeck                            Victor Vertommen

Emiel Portael                                     Ferdinand Frederickx

Jan Baptist Portael                            Victor Vertommen

Jozef Portael

De grot werd gebouwd met afbraakmateriaal van de schuur, die als schaapskooi gediend had voor de Blauwkuiphoeve (hoeve van Jef Portael).

De bouw werd aangenomen door Alfons Janssen en Michel Ghysels uit Westmeerbeek. Hieraan hielpen Alfons Van Camp, Louis Van Camp en Dries Bosch.  Er werden met bakstenen blokken gemetseld die het uitzicht van rotsblokken hadden, waarmee de grot van Lourdes werd nagebouwd.

De buurtbewoners Karel Portael, Alfons Van Camp en Dries Bosch hebben er struiken en bomen rond geplant en onderhielden de grot.

“Menneke Pot”, de vrouw van Jef Portael, verzorgde in de meimaand het rozenhoedje.  Later onderhouden Frans en Marcel Van Camp en de kinderen en kleinkinderen van de buurt de grot.

 

Voor de inwijding van de grot maakte de pastoor een passend lied waarin de grot en de geschiedenis van de Kapelleberg zijn vervat.  Dit lied leerden de kinderen op school en de Peulenaars deden hetzelfde bij de verenigingen.

Aan Onze Lieve Vrouw van Peulis

Toen Peulis nog geen Peulis was,

toen Franse Jacobijnen hier zwoeren

dat het priesterras

als onkruid moest verdwijnen,

toen stond hier eenzaam als een schuur,

een strooikapel te treuren,

doch veilig, tot een beter uur,

kon daar de mis gebeuren.

     

Eens toch kwam ’t Franse rooversrot,

de schuurkapel vernielen;

doch men herdacht waar men voor God,

in groten nood kwam knielen.

Toen steeg weldra Maria’s beeld

door boomgewas omgeven

en troost werd hier steeds uitgedeeld,

met zaligen moederzegen.

 

En andere rovers kwamen hier,

de vuige Duitse horden,

en Peulis kon niet hopen schier

dat ’t zou beveiligd worden.

Doch mocht zijn flink soldatental

voltallig wederkeren 

en ieder zag hier overal

de welstand nog vermeren.

 

Bewandelen wij door haar geleid

Gods liefdeswegen mede,

U werd, o maagd deze grot gewijd

aanhoor ons stille bede.


Refrein:

Maria gaf aan ’t Franse volk

na zoveel kwaad veel zegen,

en werd te Lourdes Gods tolk

van Gods liefdeswegen.

Ook vandaag worden er in de Maria maand kaarsen ontstoken en wordt er elke woensdag een rozenhoedje gebeden en Maria liederen gezongen. Maar ook de rest van het jaar komen er mensen bidden en kaarsen branden. Ter gelegenheid van de Open monumentendag wil Tarchief de grot opnieuw in belangstelling zetten.  Er werd daarom ook door Amelia Willems een nieuw Bernadette beeld gemaakt.  Hiervoor kon ze beroep doen op een model van  een Bernadettebeeld, dat ter beschikking werd gesteld door Marieke Geerts uit Putte.

Het Maria beeld, dat vorig jaar door het Putse gemeentebestuur werd hersteld, kreeg onlangs nog een opfrisbeurt door Amelia Willems en Marcel Van Craen.

 

Samenstelling:

Marcel Van Craen, Bert Christianen, Carl Hens en Robby Goovaerts van Tarchief Peulis.

 

Gebruikte bronnen:

Peulis, uitgave Landelijke Gilde;

O.L.V.- Waver, uitgave van Jozef Van Rompaey.

 

Met dank aan:

-         Gemeentebestuur van Putte

-         Parochie Sint-Jozef Peulis

-         Sint-Jozefkoor Peulis

-         Amelia Willems


Voor de integrale folder:

http://www.box.net/shared/p3gepltkr0

 

Met vriendelijke groeten,

Robby Goovaerts

cultuurbeleidscoördinator gemeente Putte

Alice Nahonstraat 42580 Putte

tel.: 015 22 92 00 fax.: 015 76 78 99

e-mail: robby.goovaerts@putte.be

www.putte.be

15:21 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Antwerpen (Sint-Pauluskerk) 29/9/8

Betreft : Sint-Pauluskerk Antwerpen.
 
Hierbij nog enkele sfeerbeelden.
De eerste drie foto's betreffen de locatie van de Lourdesgrot.
Deze is te vinden op een binnenpleintje naast het vervallen Dominicanerklooster.
Steeds vrij te bezoeken.
 
De overige foto's betreffen de tegen de kerk aangebouwde calvarieberg, inclusief vele tientallen beelden.
Bouwjaar : 17de en 18de eeuw.
Te vinden via toegangspoort ingang kerk.
Ook steeds vrij te bezoeken.
Ook de kerk binnenin is meer dan de moeite waard.
Uitgebreide documentatie ter plaatse te verkrijgen.
 
Bedo

00000.jpg

Lees meer...

14:07 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

vrijdag, 26 september 2008

Mechelen (Bisdom) * 26/9/8

Lourdesgrot in de tuin van Monseigneur André Léonard

tuingrotje

Lees meer...

13:11 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: tuingrotje |  Facebook |

donderdag, 25 september 2008

Turnhout (Zevendonk - Kapelweg) 25/9/8

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Parkje_met_Lourdesgrot_1935,_Kapelweg,_Turnhout.jpg

800px-Parkje_met_Lourdesgrot_1935,_Kapelweg,_Turnhout.jpg

Lees meer...

14:25 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Arendonk 25/9/8

483-95c3313e1d984f7725a5309c5b15acb6 seniorennet

Lees meer...

13:54 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Boom 25/9/8

zm3345192 BOOM

http://www.yez.be/auctions/42586687.html

Dezelfde ?

SSA44686 boom

Pernsionat des Soeurs de la Présentation.

Info: Martin en Ingrid Van Goethem-Staessens

tel.052/478235 gsm 0484/694975 mail: mvglourdes@hotmail.com

10:34 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

woensdag, 24 september 2008

Hoogstraten (Meersel-Dreef) * 24/9/8

Deze prachtige Lourdesgrot is gelegen aan de Dreef, tegenover de Kapucijnerkerk op huisnr. 40, in een adembenemend park. 's Avonds is alles mooi verlicht en schitteren de kaarsjes tussen de bloemen en struiken. Het Mariapark wordt druk bezocht.

openbare grot

Lees meer...

22:19 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: openbare grot |  Facebook |

Westerlo (Tongerlo) 24/9/8

Tongerlo ok

http://www.kerknet.be/kerkenleven/gallery.php?ID=4263

Deze Lourdesgrot staat aan de abdij van Tongerlo, in deelgemeente Tongerlo.

De grot werd opgericht in 1887, dank zij de ijver van een godvruchtige doch onbemiddelde vrouw van Tongerlo.  Na haar reis naar Lourdes vatte zij een plan op een grot op te richten.  Hierover sprak ze met de provisor van de abdij.  Een geschikte plaats werd vlug gevonden, tegen de vest ten oosten van de abdij, stil en schilderachtig.  Boven op de kant van de vest stond een beukeboom wiens uitgespreide takken de grot zouden bekronen.

Beneden zou het water van de vest de ‘Gave’ kunnen voorstellen.

In de abdij lag een hoop gebakken en gehouwen steen; deze mocht men gebruiken.  Het hout en alles wat men nodig had kwam als vanzelf. 

Jonge mannen uit het dorp voerden de materialen aan.

De metselaar en de timmerman kwamen na hun werkuren een handje toesteken.  De meisjes uit het dorp zorgden voor de versiering.  Om meer ruimte voor de grot te hebben, vulde men een gedeelte van de vest. 

Aan de overkant van de vest werden lindebomen geplant en voor de grot werden banken geplaatst.

Pastoor Hoste liet in 1935 de grot aan beide kanten vergroten.  Een steen uit de rots van Massabielle gehouwen, en door iemand van Tongerlo meegebracht van de Lourdesbedevaart, werd in de grot gemetseld.  Tevens liet hij een afbeelding van de Lourdesbasiliek op de grot plaatsen.

Een ijzeren hek, gift van inwoners van Tongerlo, vormde een gepaste afsluiting.

In 1983 werd de grot zwaar beschadigd.  Het Mariabeeld was weggenomen en werd later stukgeslagen teruggevonden. Een groep gepensioneerden, onder leiding van Louis Kenis, smukte in 1983 en 1984 de Lourdesgrot weer op.  Die mannen hebben zich verscheidene weken ingespannen om de grot een grondige beurt te geven.  Van giften werd een nieuw Mariabeeld gekocht en er werd een nieuwe omheining geplaatst ter bescherming.

Aan de vooravond van 1 mei 1983 had er een Mariahulde plaats met de inzegening van het nieuwe beeld door pastoor De Schrijver.

In de gemeente Westerlo is er nog een andere Lourdesgrot:

aan de Processieweg in deelgemeente Heultje

Kerkmeester, jonkman Prosper De Wever, liet in 1954 achter de parochiezaal, op grond van de kerkfabriek een Lourdesgrot bouwen.

Binnen in de grot lees je :  “Gift Familie De Wever 15.08.1954”. 

Prosper had zijn hele familie advies gevraagd vooraleer hij de beslissing nam.  In de voorkant van de grot is een rotsstuk van de echte grot van Lourdes verwerkt.  Op het gazon staat een St.-Jozefsbeeld uit dankbaarheid aan de EH Hellemans (U 01.05.1961).  Dit beeld is geschonken door drie inwoners van Heultje, die toen ernstig ziek waren.

met vriendelijke groeten,
 
Tom Michiels Toerisme Westerlo www.toerismewesterlo.be

* Lourdesgrot rechts van de abdij, aan de wandelweg: dezelfde ?
gemeld door Julien Luyckx uit Halle-Buizingen (ontmoet in Trou-de-Bra)

 

15:37 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Schoten (Alfons Servaislei) 24/9/8

Gisteren de grot opgezocht.

Ze ligt naast het kerkje in de Alfons Servaislei - parochie H. Familie.

Zeer stemmig en mooi onderhouden.

 Gr Bedo.

001.JPG

Lees meer...

15:33 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Edegem 24/9/8

Edegem

Edegem a8c3_1

Grot aan de Hovestraat
Op 11 februari 1858 vond te Lourdes in de Franse Pyreneeën de ontmoeting plaats tussen Onze-Lieve-Vrouw en het eenvoudige jonge meisje Bernadette. Sindsdien is Lourdes de bekende bedevaartplek geworden. In 1884 werd de Lourdesgrot aan de Hovestraat opgericht en werd vlug een trekpleister voor bedevaarders. De 150ste verjaardag van de verschijning van Bernadette vieren we met een beeld dat voor de binnengrot wordt geplaatst. Zo kan deze heilige een voorbeeld blijven voor hen die in eenvoud door het leven willen gaan.

http://www.kerknet.be/kerkenleven/gallery.php?ID=4263

http://www.edegem.be/nieuws/667/default.aspx?_vs=0_n&...

 Er is een Lourdesgrot aan de basiliek van Edegem, daterende uit 1884.   

vanwege Robert Claeys suppoost Heemmuseum

De grot, gelegen aan de westzijde van de Basiliek, werd door P.Van Aelst in 1884 op zijn grond opgericht naar het voorbeeld van de grot van Massabielle in Lourdes. Ze werd ingewijd op 25 mei 1884 en werd een druk bezochte bedevaartplaats. In 1924 werd ze geschonken aan de kerkfabriek van Edegem. In 1934 plaatste P.de Roeck een kruisweg die de oorspronkelijke kruisweg van 1884 moest vervangen.

http://www.edegem.be/product/91/default.aspx?id=932#

* Dezelfde ?

Edegem


Edegem 2

Er is de grot, die in 1884 tot stand kwam, door een dame uit Edegem, die getroffen door de bedevaart naar Lourdes, de bevolking alhier de genade van Lourdes niet wilde onthouden. Deze grot wordt degelijk onderhouden, en ontvangt dag na dag nog menig bezoeker. Zeker ook in het week-end komen gelovigen uit de omgeving er bidden, en een kaars branden voor noden en vreugden van hun gezin. De maanden mei, juni en augustus zien tevens groepen van dichtbij én van verderop naar haar komen.
 
We mochten in 2008 in Edegem-Centrum een bijzonder mooie 1 mei beleven, met de feestelijke viering in de “basiliek”, krachtig voorgegaan door ere-abt Jos Noyens (Tongerlo) en prachtig gezongen door het Basilica-koor onder leiding van Laurent Peeters, met aan het orgel Guy Smet. Nadien werd een processie gevormd waaraan de muziekkapel van KSA haar stemmige medewerking verleende, en waarin de jonge bernadet-jes en de misdienaars met bloemen het Bernadettebeeld voorafgingen, dat vervolgens in de grot werd geplaatst onder zang en gebed en onder bloemenhulde. Het initiatief tot het aanwezig brengen van een Bernadette-beeld en het schenken ervan aan de gemeenschap, ging uit van Terry Goossens-Luyckx (Oude Godstraat). En werd graag bijgetreden door het jubeljaarcomité. Het werd een fijn-mooi beeld, niet hoog maar zo passend bij wie deze heilige is, dat ieder bijzonder getroffen is door haar uitstraling.
 
Abt Noyens sprak het volgende gebed uit:
 
"Heer,
Gij verheft de kleinen en wie nederig is,
mag op u vertrouwen.
Gij hebt de heilige Bernadette
de genade geschonken van een uitzonderlijk geduld
en een edelmoedige liefde.
Laat haar gebed en haar voorbeeld
voor ons een hulp zijn;
dat wij met groot geloof
de wegen gaan waar Gij ons leidt
en U eenmaal mogen aanschouwen
in het Rijk der hemelen…."

 
Dank aan de schenkster, dank ook aan allen die van deze dag een stralend gebeuren maakten. KAV en KWB hebben ons vervolgens voorzien van een heuglijke receptie, waar velen ruim de tijd namen om met elkaar in gesprek te treden. Mag de herinnering aan deze dag een uitnodiging zijn om in eenvoud en met kracht onze dagen te gaan.
(Pastoor A. Goossens, mede namens het jubeljaar-comité)


Dezelfde ?
Info: Joanna Van Bladel

Grot met Lourdessteen
Info: Maria Peyskens-Poppe (80 jaar). 
Adres: Graaf Van Landaststraat 121 9700 Oudenaarde (Eine) 055/313650

*Is dat de grot van Buizegem, vlakbij de Hovestraat ?

buisegem 010

http://maps.google.be/maps?hl=nl&q=%20buizegem%20deel...

* Paters Passionisten ? Maria Peyskens-Poppe

15:20 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Ranst 24/9/8

Ik heb een foto van de Lourdesgrot van O.L.V. van Ranst gevonden in een tijdschrift....

Groeten, Jan Verhasselt

Ranst

Lees meer...

15:16 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

dinsdag, 23 september 2008

Wuustwezel (Guido Gezellelaan) * 23/9/8

In Wuustwezel is er een grot in het centrum (Guido Gezellelaan).

Bibliotheek/Toerisme/Informatiecentrum
Eric Pockelé
Dorpsstraat 36
2990 Wuustwezel
03/690.46.40
wuustwezel@bibliotheek.be

SSA44655 wuustwezel

Info uit de collectie van Martin en Ingrid Van Goethem-Staessens uit Hamme

tel.052/478235 gsm 0484/694975 mail: mvglourdes@hotmail.com

WUUSTW recent~1

Deze grot is te vinden via de G.Gezellelaan, in de onmiddellijke nabijheid van de kerk en het gemeentepark met fontein.
Mooi gelocaliseerd in bomenrijk kader op omhaagd pleintje.
Geen Bernadettebeeldje.
Betreft wel degelijk de grot waarvan reeds postkaart op site.
 
vr gr
 
bedo

DSCN0420 - kopie

De ingang van de Lourdesgrot is rechts van huis nr. 25 (zeer discreet tussen de haag) en links van de bushalte 'Stella Matutina'.
De grot is mooi onderhouden met bloemen en kaarsen.
Er zijn zoals u ziet vele  banken.

 

15:30 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: openbare grot |  Facebook |

Brasschaat (Rustoordlei) 23/9/8

Het is Mariaburg Brasschaat rustoord aan de Kattekesberg en de Lourdesgrot bestaat nog altijd, ben er  in zomer 2012 nog geweest.

Edward Avermaete [edward.avermaete@telenet.be]

foto_1211886988_5 brasschaat

Lees meer...

15:27 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Balen-Wezel 23/9/8

Balen-Wezel

 

http://www.kerknet.be/kerkenleven/gallery.php?ID=4263

BalenWezelGrot

In Balen Wezel ,namelijk achter de kerk in Wezel, staat een Lourdesgreot

 

mia_wertelaers@hotmail.com + Joanna Van Bladel

 

15:15 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

maandag, 22 september 2008

Malle (Oostmalle) 22/9/8

Deze Lourdesgrot bevind zich op de Herentalsebaan 62, 2390 Oostmalle.
Meer informatie vind u op de website : http://www.mariaparkoostmalle.centerall.com/

Oostmalle

Het Mariapark van Oostmalle vind je aan de Herentalsebaan 62 in 2390 Oostmalle, net buiten de bebouwde kom. Het omvat een geklasseerde kapel en Lourdesgrot uit 1933, omringd door een schitterend park van +/- 1 ha.
De kapel werd in 1837 opgericht in het toenmalige domein van de familie Du Bus. Het betreft het huidige koorgedeelte. In 1847 werd de kapel vergroot tot de neo-gotische kapel die we nu kennen.
In 1930 werd onder impuls van E.H. De Molder en de familie de Renesse begonnen met de aanleg van het Mariapark. Op 7 mei 1933 werd de Lourdesgrot ingewijd en in 1934 werd ter nagedachtenis van de verongelukte koning Albert de Calvarieberg opgericht.
Het park en de kapel geraken later in verval, tot enkele vrijwilligers in 1982 de handen in mekaar slaan en beginnen met de heropknapping ervan. Met toewijding en doorzettingsvermogen slagen ze er in om het Mariapark nieuw leven in te blazen, wat uiteindelijk in 1995 zal resulteren in de erkenning van het park, de kapel en de grot als beschermd monument. De bekroning op meer dan 20 jaar werk volgt met de restauratie van de kapel in 2004 met steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Koning Boudewijnstichting, de Monumentendienst, het Provinciebestuur en de gemeente Malle.

De moderne grottenbouwer wim@2create.be zal in augustus 2009 aan deze grot werken.


OOSTMALLE%20%20OL%20VROUW%20KAPEL

http://www.mariaparkoostmalle.centerall.com/

mariaparkoostmalle@gmail.com

Walter en Ursula Huybrechts onderhouden de grot en de kapel. Zij wonen er vlak naast. Bij bezoek even bellen: 03/3122216.

scannen0012

scannen0013

15:01 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Sint-Katelijne-Waver (O.L.Vrouw - Waver - Ursulinen) 22/9/8

Onze-Lieve-Vrouw-Waver, park van het Instituut van de Ursulinen
Met de toren van het instituut, die o.a. aanleiding gaf tot de dorpsnaam 'Torenkenswaver'

skw Lourdesgrot Ursulinen

Lees meer...

14:53 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Puurs (Ruisbroek) 22/9/8

foto_1219991619_1 Ruisbroek

Klein Brabant

http://www.kerknet.be/kerkenleven/gallery.php?ID=4263

In Puurs (Ruisbroek) bevindt er zich één in het Gasthuisdreef.
 
Veel succes
 
Arne Nevens medewerker cultuurdienst
tel. 03 890 76 18 fax 03 890 76 92

* Volgens andre.van.olmen@gmail.com  is dit Ruisbroek-Sauvegarde
Achter de grot van Ruisbroek-Sauvegarde bevind zich een merkwaardige kruisweg van beeldhouwer De Cuyper. Veel succes nog
August Van Olmen

*
Gisteren de grot opgezocht, gelegen in Hof ter Zielbeek.
Prachtige locatie tussen veel groen.
Druk bezocht.
Bedankingsplaatjes ingemetseld in de vloer.
Achter de grot een prachtige kruisweg in bas-relief.
Wanneer er ooit een lijst zou opgemaakt worden met de mooiste lourdesgrotten in Belgie, komt deze zeker in aanmerking.
 
gr Bedo

260609~1

260609~4


2620A7~1

260609~2

260609~3

14:51 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Mechelen (Leest) * 22/9/8

Gebouwd in 1960-1961 door bewoners van de Kouter (nr. 90), te Leest (Mechelen).
Inwijding was op 30 april 1961.
De grot is gelegen aan de Kouter, dat is de verbindingsweg tussen de gemeenten Leest en Hombeek, aan het kasteel van Moyson.
In de zomer is het er aangenaam om even te verpozen in de schaduw van de prachtige bomen. Even bezinnen, een gebed....aan het Mariaperkje.
De grot wordt onderhouden door vrijwilligers en ligt er altijd netjes bij.
In de maand mei wordt er tweemaal per week een rozenhoedje gebeden.

http://blog.seniorennet.be/lourdesgrotleest/

small_3-a71a74161761fd3138092b5928893d97 leest

Lees meer...

11:40 Gepost door Hilda-Gertrude in Antwerpen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: openbare grot |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9